KONGSKILDE AEROMAT PROFI-LINE

 

Denna product har utgått

Brand Kongskilde Becker Aeromat Profi-Line

KONGSKILDE AEROMAT PROFI-LINE

Aeromat använder ett genialiskt enkelt system för separation av frön, där tryckluft i kombination med ett cellhjul med koniska försänkningar säkerställer att varje frö placeras ensamt med exakt fröavstånd. Diametern på cellhjulet, utmatningshatigheten och antalet koniska försänkningar är anpassade till varandra så att fröets relativa hastighet i förhållande till jorden är noll när det lämnar såbillen. Detta förhindrar eventuell rullning av fröet vid sådd.

Ladda ner

Tekniska specifikationer

Model Antal rader Typ av ram Transport- bredd Vikt
PARALELLOGRAM-S
Profi-Line 4S 4x75 Rigid 300 cm 880 kg
Profi-Line 6S 6x75 Telescopic 300 cm 1320 kg
Profi-Line 8S 8x75 HKP 300 cm 2150 kg
Profi-Line 8S-XL 8x75 HKP 300 cm 2270 kg
PARALELLOGRAM-DTE
Profi-Line 4DTE 4x75 Rigid 300 cm 1080 kg
Profi-Line 6DTE 6x75 Telescopic 300 cm 1630 kg
Profi-Line 8DTE 8x75 HKP 300 cm 2580 kg
Profi-Line 8DTE-XL 8x75 HKP 300 cm 2700 kg