KONGSKILDE AEROMAT FARM-LINE

 
Brand Kongskilde BeckerAeromat Farm-Line

KONGSKILDE AEROMAT FARM-LINE

Aeromat använder ett genialiskt enkelt system för separation av frön, där tryckluft i kombination med ett cellhjul med koniska försänkningar säkerställer att varje frö placeras ensamt med exakt fröavstånd. Diametern på cellhjulet, utmatningshatigheten och antalet koniska försänkningar är anpassade till varandra så att fröets relativa hastighet i förhållande till jorden är noll när det lämnar såbillen. Detta förhindrar eventuell rullning av fröet vid sådd.
Hitta återförsäljare

Tekniska specifikationer

Model Antal rader Typ av ram Transport- bredd Vikt
PARALELLOGRAM-S
PARALELLOGRAM-DTE
Farm-Line 6DTE 6x75 Rigid 3.00 *) 1350 kg
*) Using length transport.