BECKER AEROMAT FARM-LINE

 
Brand Becker BeckerAeromat Farm-Line

BECKER AEROMAT FARM-LINE

Aeromat använder ett genialiskt enkelt system för separation av frön, där tryckluft i kombination med ett cellhjul med koniska försänkningar säkerställer att varje frö placeras ensamt med exakt fröavstånd. Diametern på cellhjulet, utmatningshatigheten och antalet koniska försänkningar är anpassade till varandra så att fröets relativa hastighet i förhållande till jorden är noll när det lämnar såbillen. Detta förhindrar eventuell rullning av fröet vid sådd.

Logo Överum Finans

Hitta återförsäljare

Tekniska specifikationer

FARM-LINE DTE
Antal rader 4
Typ av ram 1)
Vikt 1020,0 kg