HOWARD Rotavator R400

 
Brand Howard Howard Rotavator 200

HOWARD Rotavator R400

Howard Rotavator är ett av marknadens mest effektiva redskap för intensiv jordbearbetning. Oavsett jordtyp och mängden växtrester, blir resultatet alltid perfekt. Rotavator har enkel och snabb inställning, så att jorden bearbetas precis till önskat djup och bearbetningsgrad. 
Rotavator är det mest allsidiga redskapet till följande tre uppgifter: 
  1. Sönderdelning: Bearbetningsgraden kan justeras från grov till mycket intensiv, så att jorden får önskad struktur. 
  2. Nedmyllning av växtrester: Rotavator kan mylla ned stora mängder växtrester utan stopp, och ger en perfekt mix av jord och växtrester. Det säkrar en snabb omsättning av det organiska materialet, och markytan lämnas helt jämn. 
  3. Mekanisk ogräsbekämpning. Rotavatorprogrammet är mycket brett. Det är därför alltid möjligt att välja ett redskap som passar perfekt till traktorstorlek och arbetsuppgifter.

Logo Överum Finans

Hitta återförsäljare

Tekniska specifikationer

Model Arbets- bredd Transport- bredd Vikt Antal knivar Max. effekt kW (hp)
R400B-080M 80,0 cm 1,02 m 240,0 kg 18 18-48/25-65
R400B-100M 1,00 m 1,22 m 275,0 kg 24 22-48/30-65
R400B-115M 1,15 m 1,37 m 295,0 kg 27 26-48/35-65
R400B-130M 1,30 m 1,52 m 310,0 kg 30 29-48/40-65
R400B-140M 1,40 m 1,62 m 325,0 kg 33 29-48/40-65
R400B-155M 1,55 m 1,77 m 340,0 kg 36 33-48/45-65
R400B-165M 1,65 m 1,87 m 355,0 kg 39 33-48/45-65
R400B-180M 1,80 m 2,02 m 375,0 kg 42 33-48/45-65
R400B-190M 1,90 m 2,12 m 390,0 kg 45 37-48/50-65
R400B-130S 1,30 m 1,52 m 325,0 kg 30 29-48/40-65
R400B-140S 1,40 m 1,62 m 340,0 kg 33 29-48/40-65
R400B-155S 1,55 m 1,77 m 355,0 kg 36 29-48/40-65
R400B-165S 1,65 m 1,87 m 370,0 kg 39 33-48/45-65
R400B-180S 1,80 m 2,02 m 390,0 kg 42 33-48/45-65
R400B-190S 1,90 m 2,12 m 405,0 kg 45 37-48/50-65
R400S-080M 80,0 cm 1,02 m 245,0 kg 18 18-55/25-75
R400S-100M 1,00 m 1,22 m 280,0 kg 24 22-55/30-75
R400S-115M 1,15 m 1,37 m 300,0 kg 27 26-55/35-75
R400S-130M 1,30 m 1,52 m 315,0 kg 30 29-55/40-75
R400S-140M 1,40 m 1,62 m 330,0 kg 33 29-55/40-75
R400S-155M 1,55 m 1,77 m 345,0 kg 36 33-55/45-75
R400S-165M 1,65 m 1,87 m 360,0 kg 39 33-55/45-75
R400S-180M 1,80 m 2,02 m 380,0 kg 42 33-55/45-75
R400S-190M 1,90 m 2,12 m 395,0 kg 45 37-55/50-75
R400S-205M 2,05 m 2,27 m 410,0 kg 48 37-55/50-75
R400S-130S 1,30 m 1,52 m 330,0 kg 30 29-55/40-75
R400S-140S 1,40 m 1,62 m 345,0 kg 33 29-55/40-75
R400S-155S 1,55 m 1,77 m 360,0 kg 36 29-55/40-75
R400S-165S 1,65 m 1,87 m 375,0 kg 39 33-55/45-75
R400S-180S 1,80 m 2,02 m 395,0 kg 42 33-55/45-75
R400S-190S 1,90 m 2,12 m 410,0 kg 45 37-55/50-75
R400S-205S 2,05 m 2,27 m 425,0 kg 48 37-55/50-75
R400Z-130M 1,30 m 1,52 m 315,0 kg 30 29-55/40-75
R400Z-140M 1,40 m 1,62 m 330,0 kg 33 29-55/40-75
R400Z-155M 1,55 m 1,77 m 345,0 kg 36 33-55/45-75
R400Z-165M 1,65 m 1,87 m 360,0 kg 39 33-55/45-75
R400Z-180M 1,80 m 2,02 m 380,0 kg 42 33-55/45-75
R400Z-190M 1,90 m 2,12 m 395,0 kg 45 33-55/45-75
R400Z-205M 2,05 m 2,27 m 410,0 kg 48 37-55/50-75