Kongskilde Agriculture

Lantbruk

Jordbearbetning från stubb till skörd. Överum/Kongskilde utvecklar metoder och redskap för alla typer av jordbearbetning och sådd, samt radrensning