Technika nawożenia

 Pneumatyczny rozsiewacz nawozów o wysokiej wydajno