VIBRO FLEX 7400

 

Produktet er ikke tilgjengelig på dette markedet (Norge)

Brand Kongskilde

VIBRO FLEX 7400

Kongskilde Vibro Flex 7400 er en harve med vibrerende harvetænder til stubharvning og tilberedning af såbed i bl.a. pløjefri dyrkningssystemer.
Kongskilde Vibro Flex 7400 kan udstyres, så den passer til alle jordboniteter, og giver følgende fordele:
  • Opblanding af jord og planterester til hurtig omsætning.
  • Ved øverlig stubbearbejdning spirer spildfrø og ukrudtsfrø.
  • Tilberedning af såbed for direkte såning og til efterafgrøder.
  • Snegletrykket mindskes ved at holde jorden sort.
  • Udjævning af kørespor i marken fra sprøjte og gyllevogn.
  • Afgrøderne har bedre adgang til næring i jorden, når det kompakte lag løsnes.
  • Harvens store bæreevne sikrer en konstant og ensartet arbejdsdybde.
  • Arbejdsbredder fra 2,5 - 7,0 meter.
Se også FS Seeder.