NORDSTEN NS 3100 series

 

Produktet er ikke tilgjengelig på dette markedet (Norge)

Produktet er utgått

Brand Nordsten Nordsten NS 3130

NORDSTEN NS 3100 series

Som påbygningssåmaskine leveres NS 3100 serien i arbejdsbredderne 3,0 og 4,0 meter. Såmaskinen er velegnet til påbygning på kompaktharver, rotorharver og fræsere.